REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU ÔÇ×FARMA RZESZOWSKAÔÇŁ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU ÔÇ×FARMA RZESZOWSKAÔÇŁ 

1. Niniejszym regulamin okre┼Ťla zasady korzystania z obiekt├│w turystyczno ÔÇô rekreacyjnych, prowadzonych w ramach funkcjonowania ÔÇ×Farma RzeszowskaÔÇŁ, w tym teren├│w stanowi─ůcych Labirynt Kukurydziany, Farm─Ö Dyniow─ů, Pole S┼éonecznik├│w oraz Ameryka┼äsk─ů Stodo┼é─Ö i Ford ÔÇô 1, zlokalizowanych na dzia┼ékach o numerach 649/6, 649/5 i 649/4 oraz 132/2 i 132/1 w Rzeszowie.  
2. W┼éa┼Ťcicielem nieruchomo┼Ťci jest Parafia ┼Üw. Miko┼éaja w Rzeszowie za┼Ť podmiotem zarz─ůdzaj─ůcym (Administratorem) jest sp├│┼éka funkcjonuj─ůca w obrocie prawnym pod firm─ů Farma Rzeszowska Sp. z o.o. z siedzib─ů w Rzeszowie, adres: ul. Tadeusza Hejdy 18 lok. 15, 35 ÔÇô 111 Rzesz├│w, reprezentowana przez Prezesa Zarz─ůdu ÔÇô Mart─Ö Gumieniak.  
3. Obiekty, o kt├│rych mowa w ust. 1 s─ů miejscem s┼éu┼╝─ůcym do organizacji imprez plenerowych, w tym imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i o┼Ťwiatowych oraz aktywno┼Ťci turystyczno ÔÇô rekreacyjnych.  
4. Obiekty wchodz─ůce w sk┼éad Farmy Rzeszowskiej czynne s─ů: 
a) w okresie od 1 czerwca  2024r. do 30.06.2024r: 
 - w dni powszednie od poniedzia┼éku do pi─ůtku - zamkni─Öte; 
- w soboty i niedziele od godziny 12:00 do godziny 19:00; 
 b)   w okresie wakacji, tj. od dnia 1 lipca do 31 sierpnia: 
-  w dni powszednie od godziny _______ do godziny ________; 
- w soboty i niedziel─Ö od godziny ______ do godziny ________ 
5. Korzystanie z obiekt├│w znajduj─ůcych si─Ö na terenie Farmy Rzeszowskiej odbywa si─Ö w oparciu o cennik: 
-  Dzieci do 2 lat oraz dzieci i doro┼Ťli z orzeczeniem niepe┼énosprawno┼Ťci ÔÇô wst─Öp wolny; 
- Dzieci i M┼éodzie┼╝ do 17 roku ┼╝ycia - 20 z┼éotych; 
- Doro┼Ťli -  20 z┼éotych.  
6. Osoby przebywaj─ůce na terenie obiekt├│w musz─ů stosowa─ç si─Ö do niniejszego Regulaminu, przestrzega─ç zasad bezpiecze┼ästwa oraz zobowi─ůzane s─ů do podporz─ůdkowania si─Ö poleceniom pracownik├│w odpowiedzialnych za obiekt, s┼éu┼╝bom porz─ůdkowym lub innym osobom  upowa┼╝nionym  przez administratora obiektu. 
7. Organizowanie jakichkolwiek zgromadze┼ä oraz imprez wymaga zgody administratora obiekt├│w, a wynagrodzenie nale┼╝ne administratorowi obiektu z tytu┼éu organizacji tego typu przedsi─Öwzi─Ö─ç jest przedmiotem indywidualnych uzgodnie┼ä pomi─Ödzy administratorem, a podmiotem zlecaj─ůcym realizacj─Ö tego typu us┼éugi.  
8. Z obiekt├│w Farmy Rzeszowskiej mog─ů korzysta─ç osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, przy czym dla grup zorganizowanych, sk┼éadaj─ůcych si─Ö z dzieci i m┼éodzie┼╝y w liczbie przekraczaj─ůcej 15 os├│b administrator wymaga uzgodnienia terminu korzystania z obiekt├│w z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.  
9. Korzystanie z urz─ůdze┼ä, zlokalizowanych w ramach obiektu Farmy Rzeszowskiej odbywa si─Ö zgodnie z ich przeznaczeniem i jest mo┼╝liwe za zgod─ů pracownika obs┼éugi obiektu lub innych upowa┼╝nionych os├│b. 
10. Osoby ma┼éoletnie do lat 13, korzystaj─ůce obiekt├│w Farmy Rzeszowskiej, mog─ů przebywa─ç na terenie obiektu wy┼é─ůcznie pod opiek─ů os├│b doros┼éych. 
11. Na terenie obiektu zabrania si─Ö: 
a)  wnoszenia materia┼é├│w pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard, ┼Ťwiec dymnych, szkodliwych ┼Ťrodk├│w chemicznych, w┼éasnego alkoholu i ┼Ťrodk├│w odurzaj─ůcych, broni, niebezpiecznych narz─Ödzi, butelek i opakowa┼ä szklanych lub innych przedmiot├│w zagra┼╝aj─ůcych bezpiecze┼ästwu uczestnik├│w zaj─Ö─ç, zgromadze┼ä, organizowanych imprez o charakterze sportowym, kulturalnym lub rekreacyjnym a tak┼╝e pracownikom obiektu; 
b) wykorzystywania urz─ůdze┼ä zainstalowanych na terenie Farmy Rzeszowskiej niezgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bezpiecze┼ästwa; 
c) tarasowania przej┼Ť─ç i ci─ůg├│w komunikacyjnych, dr├│g ewakuacyjnych uniemo┼╝liwiaj─ůcych swobodne poruszanie si─Ö innych os├│b korzystaj─ůcych z us┼éug Farmy Rzeszowskiej; 
d) za┼Ťmiecania i niszczenia terenu obiektu i nieruchomo┼Ťci do tego terenu przylegaj─ůcych; 
e) zak┼é├│cania ┼éadu i porz─ůdku, wszczynania awantur i zamieszek, b─ůd┼║ prowokowania do takich zachowa┼ä; 
f) wnoszenia w┼éasnego alkoholu oraz spo┼╝ywania alkoholu w miejscach do tego nieprzeznaczonych; 
g) niszczenia obiekt├│w ma┼éej architektury i innych urz─ůdze┼ä oraz niszczenia drzew, krzew├│w oraz innych upraw realizowanych w ramach obiektu i na nieruchomo┼Ťciach do tego terenu przylegaj─ůcych; 
h) wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych ┼Ťrodk├│w szkodliwych dla przyrody i zdrowia ludzkiego, u┼╝ywania rac i innych ┼Ťrodk├│w pirotechnicznych; 
i) za┼éatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi; 
j) przebywania na terenie obiekt├│w po ich  zamkni─Öciu; 
k) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi; 
l) u┼╝ywania wulgarnych lub obra┼║liwych s┼é├│w oraz zachowa┼ä obra┼╝aj─ůcych lub naruszaj─ůcych godno┼Ť─ç osobist─ů; 
m) umieszczania na budynkach, urz─ůdzeniach, drogach lub innych obiektach infrastrukturalnych napis├│w, plakat├│w, reklam lub og┼éosze┼ä ÔÇô bez zgody administratora obiektu; 
n) prowadzenia ÔÇô bez posiadania stosownych uprawnie┼ä oraz pisemnej zgody administratora ÔÇô sprzeda┼╝y towar├│w oraz prowadzenia zbi├│rek pieni─Ö┼╝nych. 
12.  Na terenie obiekt├│w mog─ů by─ç organizowanie imprezy masowe, na zasadach okre┼Ťlonych  w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpiecze┼ästwie imprez masowych. 
13. Osoba przebywaj─ůca w Farmy Rzeszowskiej ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç materialn─ů za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powsta┼ée z jej winy. 
14. Farma Rzeszowska nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno┼Ťci materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione administrowanych przez ni─ů obiektach, jak r├│wnie┼╝ w jego otoczeniu, na parkingach lub w innych miejscach przylegaj─ůcych do terenu Farmy. 
15. Zgubione rzeczy prosimy zg┼éasza─ç w kasie Farmy lub drog─ů elektroniczn─ů na adres: kontakt@farmarzeszowska.pl Rzeczy zgubione lub pozostawione w Farmie Rzeszowskiej, w przypadku ich odnalezienia przez Pracownika Farmy lub oddane przez osob─Ö trzeci─ů do biura rzeczy znalezionych mo┼╝na odebra─ç w biurze rzeczy znalezionych, kt├│ry znajduje si─Ö w budynku biurowym Farmy pod adresem: ul. ks. J├│zefa Czy┼╝a 64, 35 ÔÇô 605 Rzesz├│w, w terminie do 30 dni od momentu ich odnalezienia. 
16. Niniejszy regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 1 czerwca 2024 r. 

 Za┼é─ůcznik: Klauzula RODO 
  KLAUZULA RODO 
1. Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 [16]9 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych ÔÇô RODO), uprzejmie informujemy, ┼╝e:  
1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farma Rzeszowska Sp. z o.o. z siedzib─ů w Rzeszowie, adres siedziby: ul. Tadeusza Hejdy 18 lok. 15, 35 ÔÇô 111 Rzesz├│w, wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0001049274 
2) Podstaw─Ö przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO. 
3) W sprawach zwi─ůzanych z Pani/Pana danymi osobowymi, prosz─Ö kontaktowa─ç si─Ö pod adresem e-mail: kontakt@farmarzeszowska.pl lub przes┼éa─ç korespondencj─Ö na wskazany wy┼╝ej adres siedzimy Administratora. 
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s─ů w celu realizacji us┼éug ┼Ťwiadczonych na Pani/Pana rzecz w ramach funkcjonowania Farmy Rzeszowskiej, adres. ul. ks. J. Czy┼╝a 64, 35 ÔÇô 605 Rzesz├│w oraz ewentualnego dochodzenia roszcze┼ä zwi─ůzanych ze ┼Ťwiadczeniem tych us┼éug. 
5) Dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez  okres ┼Ťwiadczenia us┼éugi realizowanej w ramach funkcjonowania Farmy Rzeszowskiej oraz okres przedawnienia potencjalnych roszcze┼ä, zwi─ůzanych ze ┼Ťwiadczeniem tych us┼éug, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazuj─ů Administratorowi przechowywanie dokumentacji, 
6) Ma Pani/Pan prawo dost─Öpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania, jak r├│wnie┼╝ do przenoszenia danych. 
7) Pani/Pana dane nie b─Öd─ů poddane  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie b─Öd─ů przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa nale┼╝ytej staranno┼Ťci w celu zabezpieczenia tych danych. 
8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyra┼╝enia zgody na Przetwarzanie danych ÔÇô do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofni─Öcia zgody nie ma wp┼éywu na przetwarzanie, kt├│re mia┼éo miejsce do momentu wycofania zgody. 
9) W przypadku uznania, ┼╝e dane osobowe przetwarzane s─ů w spos├│b niezgodny z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, przys┼éuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Szukaj